BEZCŁOWY – Zamówienia są bezcłowe i dostarczane bezpośrednio do Twoich drzwi!
Topcoat

Polityka prywatności

CREATIVE MEDIA AGENCY SRL jest zarejestrowana w rejestrze przetwarzania danych osobowych pod nr. 9876.

Zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych traktujemy jako fundamentalne zobowiązanie, dlatego dołożymy wszelkich niezbędnych zasobów i wysiłków, aby przetwarzać Twoje dane w pełnej zgodności z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 ("Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych" lub " RODO”), a także z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami. Ponieważ jedną z podstawowych zasad tych ram prawnych jest przejrzystość, przygotowaliśmy ten dokument, aby poinformować Cię o tym, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przekazujemy i chronimy Twoje dane osobowe podczas interakcji z nami w związku z naszymi produktami i usługami, w tym poprzez: naszą stronę internetową lub aplikacje dostępne na Twoim telefonie komórkowym.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki Prywatności w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w sposobie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych lub zmian w wymogach prawnych. W przypadku takiej zmiany, zaktualizowaną wersję Polityki Prywatności będziemy wyświetlać na naszej stronie internetowej, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie treści niniejszej Polityki Prywatności.

Kim jesteśmy i jak możesz się z nami skontaktować?

Topcoat to nazwa handlowa CREATIVE MEDIA AGENCY SRL, osoby prawnej narodowości rumuńskiej z siedzibą w Șos. Olteniței, nie. 232, bł. 23, sc. A, mieszkanie 21, sektor 4, Bukareszt, Rumunia, numer zamówienia w Rejestrze Handlowym J40/18578/2006, niepowtarzalny kod rejestracji podatkowej RO17829349 (zwany dalej „Topcoat” lub „my”). Na potrzeby przepisów o ochronie danych jesteśmy administratorem, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Ponieważ jesteśmy zawsze otwarci na Państwa opinie, a także aby udzielić Państwu wszelkich dodatkowych informacji, których mogą Państwo potrzebować w związku z przetwarzaniem Państwa danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Topcoat pod adresem e-mail contact@topcoatgels.pl lub przez poczta lub kurier na adres Șos. Olteniței, nie. 232, bł. 23, sc. A, ok. 21, Sektor 4, Bukareszt – z dopiskiem: do wiadomości inspektora ochrony danych Topcoat.

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Zasadniczo zbieramy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, więc masz kontrolę nad rodzajem informacji, które nam przekazujesz. Na przykład otrzymujemy od Ciebie takie informacje:

Możemy również zbierać, przechowywać i dalej przetwarzać pewne informacje o Twoim zachowaniu podczas odwiedzania naszej strony internetowej w celu spersonalizowania Twojego doświadczenia online i dostarczenia Ci ofert dostosowanych do Twojego profilu.

Nie gromadzimy ani w żaden inny sposób nie przetwarzamy danych wrażliwych, zaliczonych przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych do szczególnych kategorii danych osobowych. Nie chcemy również gromadzić ani przetwarzać danych osób nieletnich poniżej 16 roku życia.

Jakie są cele i podstawy przetwarzania?

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących celach:

1. Aby świadczyć usługi Topcoat na Twoją korzyść. Ten ogólny cel może obejmować, w stosownych przypadkach, następujące:

Przetwarzanie Twoich danych w tych celach jest w większości przypadków niezbędne do zawarcia i wykonania umowy między Topcoat a Tobą. Również pewne przetwarzanie, które jest kontynuowane w tych celach, jest wymagane przez obowiązujące prawo, w tym prawo podatkowe i rachunkowe.

2. Aby ulepszyć nasze usługi. Zawsze chcemy zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z zakupów. W tym celu możemy gromadzić i wykorzystywać pewne informacje związane z Twoimi zachowaniami zakupowymi, możemy zaprosić Cię do wypełnienia ankiet satysfakcji po zrealizowaniu zamówienia lub możemy przeprowadzić bezpośrednio lub z pomocą partnerów badania i badania rynku. Opieramy te działania na naszym uzasadnionym interesie w prowadzeniu działalności handlowej, zawsze dbając o to, aby nie naruszały one Twoich podstawowych praw i wolności.

3. W celach marketingowych. Chcemy informować Cię na bieżąco o najlepszych ofertach na interesujące Cię produkty. W związku z tym możemy przesyłać Ci, za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji, ogólne i tematyczne biuletyny, informacje dotyczące produktów podobnych lub uzupełniających te, które kupiłeś lub pokazałeś zainteresowanie zakupami, a także innymi podobnymi komunikatami handlowymi, a my możemy wyświetlać spersonalizowane rekomendacje na naszej stronie. Aby dostarczyć Ci interesujących Cię informacji, możemy wykorzystać pewne dane dotyczące Twoich zachowań zakupowych (na przykład: przeglądane i/lub zakupione produkty) w celu utworzenia dla Ciebie profilu. Zawsze zapewniamy, aby przetwarzanie to odbywało się z poszanowaniem Twoich praw i wolności, a decyzje podjęte na ich podstawie nie wywoływały wobec Ciebie skutków prawnych i nie wpływały na Ciebie w podobny sposób w istotnym zakresie.

Możesz zmienić zdanie i wycofać zgodę w dowolnym momencie:

W niektórych sytuacjach możemy oprzeć nasze działania marketingowe na naszym uzasadnionym interesie w promowaniu i rozwijaniu naszej działalności. W każdej sytuacji, w której wykorzystujemy informacje o Tobie w naszym uzasadnionym interesie, dokładamy wszelkich starań i podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że Twoje podstawowe prawa i wolności nie zostaną naruszone. Możesz jednak w dowolnym momencie zażądać od nas, za pomocą środków opisanych powyżej, zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych, a my spełnimy Twoją prośbę tak szybko, jak to możliwe.

4. W obronie naszych uzasadnionych interesów. Mogą zaistnieć sytuacje, w których będziemy wykorzystywać lub udostępniać informacje w celu ochrony naszych praw i działalności. Mogą to być:

Ogólną podstawą tego rodzaju przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na obronie naszej działalności handlowej, przy czym rozumiemy, że zapewniamy, iż wszelkie podejmowane przez nas środki gwarantują równowagę między naszymi interesami a Twoimi podstawowymi prawami i wolnościami. Ponadto w niektórych przypadkach opieramy nasze przetwarzanie na przepisach prawa, takich jak obowiązek zapewnienia ochrony aktywów i kosztowności przewidziany przez obowiązujące w tym zakresie ustawodawstwo.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Co do zasady będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak jesteś klientem Topcoat. Możesz poprosić nas o usunięcie niektórych informacji w dowolnym momencie, a my spełnimy takie żądania, z zastrzeżeniem zachowania niektórych informacji, gdy wymaga tego obowiązujące prawo lub nasze uzasadnione interesy. Generalną zasadą jest przechowywanie informacji związanych ze złożonymi zamówieniami przez okres 10 lat od momentu realizacji zamówienia. Podobnie jak w poprzedniej sytuacji możemy zachować niektóre dane po upływie tego okresu, zgodnie z obowiązującym prawem lub naszymi uzasadnionymi interesami.

Polityka plików cookie

Plik cookie to mały plik składający się z liter i cyfr, który będzie przechowywany na komputerze użytkownika, telefonie komórkowym, tablecie lub innym urządzeniu, z którego uzyskuje się dostęp do Internetu. Plik cookie jest instalowany na żądanie wysyłane przez serwer do przeglądarki i jest całkowicie pasywny. Nie zawiera oprogramowania, wirusów ani programów szpiegujących i nie ma dostępu do informacji na komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie użytkownika.

Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie końcowe użytkownika i prezentować treści w odpowiedni sposób, dostosowany do preferencji użytkownika. Pliki cookie zapewniają użytkownikom przyjemne przeglądanie stron i wspierają nasze wysiłki, aby zapewnić użytkownikom komfortowe usługi. Wykorzystywane są również w celu przygotowania anonimowych zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego serwisu, co pozwala nam ulepszać jego strukturę i zawartość, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików cookie używamy?

Używamy dwóch rodzajów plików cookie: trwałych i na sesję. Te ostatnie to pliki tymczasowe, które pozostają w terminalu użytkownika do momentu zakończenia sesji lub zamknięcia aplikacji lub przeglądarki. Pliki stałe pozostają na komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

W jaki sposób pliki cookie są wykorzystywane przez naszą witrynę?

Wizyta w witrynie Topcoat może zawierać następujące rodzaje plików cookie:

Niezbędne pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny. Te pliki cookie nie wymagają Twojej uprzedniej zgody na pobranie na Twoje urządzenie. Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale w takim przypadku niektóre sekcje naszej witryny nie będą działać poprawnie (np. koszyk).

Pliki cookie ustawione przez Topcoat:

Pliki cookie umieszczane przez osoby trzecie:

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

W stosownych przypadkach możemy przekazywać lub zapewniać dostęp do niektórych Twoich danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:

Jeżeli ciąży na nas obowiązek prawny lub jest to niezbędne do obrony prawnie uzasadnionego interesu, możemy również ujawnić określone dane osobowe organom publicznym. Zapewniamy, że dostęp do Twoich danych przez osoby trzecie na podstawie prawa prywatnego odbywa się zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych i poufności informacji, na podstawie zawartych z nimi umów.

Do jakich krajów przekazujemy Twoje dane osobowe?

Obecnie przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe na terenie Rumunii, Austrii i Finlandii. Od czasu do czasu możemy jednak przekazywać niektóre Twoje dane osobowe podmiotom znajdującym się poza tymi krajami. Podmioty te mogą znajdować się na terenie Unii Europejskiej lub poza Unią, w tym w krajach, które Komisja Europejska nie uznała za posiadające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Zawsze będziemy podejmować kroki w celu zapewnienia, że każdy międzynarodowy transfer danych osobowych jest traktowany ostrożnie, aby chronić Twoje prawa i interesy. Transfery do usługodawców i innych stron trzecich będą zawsze chronione zobowiązaniami umownymi oraz, w stosownych przypadkach, innymi zabezpieczeniami, takimi jak standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską lub systemy certyfikacji, takie jak ochrona prywatności w celu ochrony danych osobowych przekazywanych z wewnątrz UE do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej, aby dowiedzieć się więcej o krajach, do których przekazujemy Twoje dane oraz zabezpieczeniach, które wprowadziliśmy w związku z tymi transferami.

Jak chronimy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnych ze standardami branżowymi. Przechowujemy Twoje dane osobowe na bezpiecznych serwerach i zapewniamy redundancję pamięci. Do dokonywania płatności korzystamy z usług procesora płatności Stripe. Wszelkie informacje dotyczące płatności są szyfrowane przy użyciu technologii SSL.

Pomimo podjętych środków w celu ochrony Twoich danych osobowych zwracamy uwagę na fakt, że transmisja informacji przez Internet w ogóle lub za pośrednictwem innych sieci publicznych nie jest całkowicie bezpieczna i istnieje ryzyko, że dane mogą być widoczne i wykorzystywane przez osoby trzecie nieuprawnione. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za takie luki w systemach, które nie są pod naszą kontrolą.

Jakie masz prawa?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych przyznaje szereg praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Możesz zażądać dostępu do swoich danych, poprawienia błędów w naszych plikach i/lub sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Możesz również skorzystać ze swojego prawa do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego lub skierowania sprawy do sądu. W stosownych przypadkach możesz również skorzystać z prawa żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawa do przenoszenia danych.

W celu realizacji swoich praw możesz skontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. Zwróć uwagę na następujące punkty, jeśli chcesz skorzystać z tych praw:

Prawa objęte i ich opis

Dostęp | Możesz nas zapytać:

Sprostowanie | Możesz poprosić nas o poprawienie lub uzupełnienie niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych. Możemy próbować zweryfikować poprawność danych przed ich sprostowaniem.

Usuń dane | Możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy:

Nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia Twojego żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne:

Istnieją pewne inne okoliczności, w których nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia prośby o usunięcie danych, chociaż te dwie są najbardziej prawdopodobnymi okolicznościami, w których możemy odrzucić Twoją prośbę.

Ograniczenie przetwarzania danych | Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy:

Możemy nadal wykorzystywać Twoje dane osobowe po złożeniu wniosku o ograniczenie, jeśli:

Przenośność danych | Możesz poprosić nas o udostępnienie Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub możesz zażądać przeniesienia ich bezpośrednio do innego administratora danych, ale w każdym przypadku tylko wtedy, gdy podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda lub zawarcie lub wykonanie umowy z Tobą; a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Sprzeciw | W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jeżeli uznasz, że Twoje podstawowe prawa i wolności przeważają nad tym interesem. Możesz również w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego, bez podania przyczyny, w takim przypadku jak najszybciej zaprzestaniemy tego przetwarzania.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji | Możesz zażądać, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, ale tylko wtedy, gdy decyzja ta wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób wpływa na Ciebie w podobny i istotny sposób. Prawo to nie ma zastosowania, jeśli decyzja podjęta w drodze zautomatyzowanego podejmowania decyzji jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy z Tobą, jest dozwolona przez prawo i istnieją odpowiednie zabezpieczenia Twoich praw i wolności lub opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie .

Roszczenia

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. W Rumunii dane kontaktowe organu nadzorczego ds. ochrony danych są następujące:

Krajowy Organ Nadzorczy ds. Przetwarzania Danych Osobowych
Bulwar generała Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sektor 1, Bukareszt, Rumunia
Telefon: +40318059211 lub +40318059212
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Bez uszczerbku dla Twojego prawa do skontaktowania się z organem nadzorczym w dowolnym momencie, prosimy o wcześniejszy kontakt i zobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań, aby rozwiązać każdy problem polubownie.

Przypominamy, że w każdej chwili możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Topcoat, przesyłając żądanie w jeden z następujących sposobów: